Selvfølelse og tro på seg selv

Vår jente opplevde mobbing og utestenging på skolen, som førte til at hun ble ensom, engstelig og usikker på seg selv. Alexander har hjulpet henne med å finne tilbake til tryggheten og troen på seg selv. Hun har fått bedre selvfølelse og tro på at hun er god nok, og at hun kan finne nye venner, på tross av det som skjedde henne. Jenta vår fikk tillit til Alexander med en gang, og det har vært fint å ha ham som støtte gjennom den vanskelige tiden, både for henne selv og oss foreldre.