Eiendomsmegler i DNB

Alexander er en utrolig god coach. Han elsker det han driver med, noe som gjenspeiles i hans iver og entusiasme for å få meg inn på bedre spor. Han er svært god til å lytte og har kommet med mange svært gode tips for å hjelpe meg å nå dit jeg vil.  Jeg har kjent Alexander i en måned og har hatt hyppige coaching timer. Bare etter denne korte perioden har jeg begynt å se mer positivt på tilværelsen. Jeg har lært å bagatellisere det som kun er destruktivt, og dessuten har jeg lært meg å ta tak i mine drømmer. Drømmer som jeg tidligere har lagt fra meg i redsel for å bli skuffet dersom de aldri skulle blir realisert. Coaching timene skulle i utganspunktet hjelpe meg til å prestere bedre på noen spesifikke utfordrende arbeidsoppgaver. Resultatet var at mange flere områder av livet mitt ble berørt av den nye måten å tenke på. Jeg vil tørre å påstå at jeg allerede nå er en bedre versjon av meg selv, og mye mer behagelig å være rundt.